Inkomstenbelasting

ONZE DIENST

Inkomstenbelasting

Wat is de aangifte inkomstenbelasting?

De aangifte inkomstenbelasting is bij de meeste mensen in Nederland eigenlijk wel een bekend fenomeen. Deze aangifte dient echter niet alleen als particulier gedaan te worden, ook een ondernemer dient aangifte inkomstenbelasting te doen voor zijn/haar onderneming.

Het doen van de aangifte inkomstenbelasting wil zeggen dat de gemaakte winst van een onderneming over een bepaald belastingjaar aan de belastingdienst wordt doorgegeven. Over deze gemaakte winst dient vervolgens belasting betaald te worden, de hoogte van het te betalen bedrag wordt berekend door middel van het doen van deze aangifte.

Aangifte inkomstenbelasting als ondernemer

Bij het doen van aangifte inkomstenbelasting voor een onderneming, komt uiteraard veel meer kijken dan bij een aangifte inkomstenbelasting als particulier. Bij het berekenen van de winst van uw onderneming, dient u rekening te houden met verschillende aanvullende zaken. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende aftrekposten voor de winst uit uw onderneming, ook wel ondernemersaftrek genoemd. Enkele voorbeelden van ondernemersaftrek zijn de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek:

  • Zelfstandigenaftrek: Vanaf een bepaald bedrag aan gemaakte winst door uw onderneming, kunt u een zogenaamde ‘zelfstandigenaftrek’ toepassen. Voor het mogen toepassen van deze startersaftrek, geldt een urencriterium. Dit is een minimaal aantal uren dat u in één kalenderjaar aan uw onderneming besteed hebt. Dit urencriterium wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.
  • Startersaftrek: De startersaftrek is een aanvullende aftrek welke gebruikt mag worden in de opstartfase van een onderneming (éénmanszaak, VOF of maatschap). Onder de opstartfase van een onderneming worden de eerste vijf bestaansjaren van een onderneming verstaan en deze aftrek mag in de eerste 5 jaren van het bestaan van een onderneming, 3 maal toegepast worden. De startersaftrek komt in deze 3 jaren boven op de zelfstandigenaftrek (zie uitleg hierboven) en ook voor deze aftrek geldt het eerder genoemde urencriterium.
JKboekhouding

Het uitbesteden van uw aangifte inkomstenbelasting aan JKBoekhouding

Zoals u hierboven al hebt kunnen lezen, is het doen van aangifte inkomstenbelasting als ondernemer lang niet zo gemakkelijk als een particuliere aangifte inkomstenbelasting. Bij het doen van een aangifte inkomstenbelasting als ondernemer komen veel extra aspecten aan de orde.

Ook zijn er veel aanvullende regels en mogelijke aftrekposten, waar u wellicht zelf niet geheel van op de hoogte bent. Hiernaast is het indienen van een volledig kloppende aangifte inkomstenbelasting een vrij tijdrovende klus, tijd die u wellicht liever aan uw onderneming zelf besteedt. Daarom kan het een verstandige keuze zijn om uw aangifte inkomstenbelasting uit te besteden aan JKBoekhouding.

JKBoekhouding heeft brede ervaring en kennis met betrekking tot de aangifte inkomstenbelasting van particulieren en ondernemers. Wanneer u uw aangifte inkomstenbelasting aan ons uit handen geeft, kunt u er zeker van zijn dat u aan alle regels voldoet en misschien nog wel belangrijker.

De aangifte inkomstenbelasting is standaard inbegrepen in al onze pakketten. Hiernaast is het ook mogelijk om tegen een kleine bijbetaling (€50,- per aangifte), ook de aangifte inkomstenbelasting van uw partner of echtgeno(o)t(e) door JKBoekhouding te laten doen. Op deze manier heeft u helemaal geen omkijken meer naar de aangifte inkomstenbelasting en kunt u zich volledig richten op uw bedrijfsvoering.