Cashflow prognose

ONZE DIENST

Cashflow prognose

Cashflow prognose, wat houdt het in en waar dient het voor?

Door middel van een cashflow prognose wordt de toekomstige financiële situatie van een onderneming in kaart gebracht. Hierin worden de geschatte inkomsten en geschatte uitgaven in een bepaalde periode in de toekomst in kaart gebracht en aan de hand hiervan kan een goede inschatting gemaakt worden van de toekomstige financiële situatie van een onderneming.

Door het (laten) opmaken van een cashflow prognose is het mogelijk om als ondernemer in te spelen op het geschetste toekomstbeeld. Laat de cashflow prognose bijvoorbeeld een negatieve financiële ontwikkeling in de toekomst zien, dan is het mogelijk om te bekijken op welke wijze dit kan worden bijgestuurd. Een cashflow prognose geeft u als ondernemer dus eigenlijk een kijkje in de toekomst.

Hoe staat uw bedrijf ervoor: hulp bij het maken van budgetten en prognoses.

Zoals hierboven beschreven, is een cashflow prognose een handig middel om de toekomstige financiële situatie van uw onderneming te beoordelen en aan de hand hiervan eventueel bij te sturen of juist voort te varen met de huidige koers.

Bent u benieuwd hoe uw bedrijf ervoor staat, maar heeft u zelf niet de kennis of tijd om zelf een cashflow prognose op te stellen? JKBoekhouding helpt u hier graag mee. Wij zijn in staat om voor uw onderneming een volledige en gedetailleerde cashflow prognose op te stellen, waarin de financieel positieve aspecten en negatieve aspecten duidelijk beschreven en toegelicht worden.

Door uw cashflow prognose door JKBoekhouding op te laten stellen, bent u in staat zich een beeld te vormen van waar uw bedrijf op dit moment staat en hoe de financiële ontwikkeling van uw bedrijf in de komende tijd naar verwachting zal zijn. Aan de hand van een cashflow prognose kunnen ook budgetten worden vastgesteld aan de hand van de verwachte inkomsten.

Met behulp van de cashflow prognose en budgetten heeft u als ondernemer een krachtig instrument voor een in handen om richting te kunnen geven uw onderneming en te kunnen streven naar een zo gunstig mogelijke financiële situatie in de toekomst.

JKboekhouding.nl - Wij verzorgen de complete boekhouding!